Odprowadzanie i uzdatnianie kondensatu ze sprężonego powietrza - zawory spustowe, separatory oleju i wody

Aktualnie obowiązujące przepisy zabraniają odprowadzania kondensatu wydzielonego w trakcie sprężania powietrza wprost do gruntu czy kanalizacji. Okresowe otwieranie ręcznego zaworu spustowego umieszczonego np.: pod zbiornikiem ciśnieniowym i wydmuchiwanie skroplin wprost do gruntu to łamanie prawa!!! i degradacja środowiska naturalnego.

Dla wyeliminowania niepotrzebnych problemów i obniżenia kosztów eksploatacji:

 dren kondensatu ze sterowaniem czasowym Jorc COMBO. Urządzenia do bezproblemowego odprowadzania kondensatu, który jest nieodłącznym produktem powstającym w procesie sprężania

separatory oleju i wody umożliwiają tekie oczyszcenie wydzielonego kondensatu, aby było mozliwe odprowadzenie oczyszczonej wody bezpośrednio do kanalizacji    Urządzenia do oczyszczania (uzdatniania) wydzielonego kondensatu tak aby czystą wodę można było skierować bezpośrednio do kanalizacji. [jeżeli kondensat nie zostanie oczyszczony należy go zebrać w całości i poddać utylizacji w specjalistycznym zakładzie!!!]

zawory elektromagnetyczne

zawory elektromagnetyczne

Automatyczne zawory spustowe

Automatyczne zawory spustowe - odprowadzanie i uzdatnianie kondensatu

    W trakcie procesu wytwarzania sprężonego powietrza wytrącają się ciągle duże ilości kondensatu w poszczególnych elementach instalacji sprężonego powietrza.

 •    Ponieważ jest to proces ciągły, wymaga więc ciągłej ingerencji w celu usunięcia nagromadzonych skroplin i bywa kosztowny.
 • ceny za odprowadzanie zanieczyszczeń stale rosną.
 • Wydzielony w procesie osuszania kondensat musi zostać odprowadzony z instalacji sprężonego powietrza.
 • Odprowadzenie musi być ekonomiczne i niezawodne.

Cechy te posiadają urządzenia oferowane przez firmę ComFilter.

wiecej informacji - automatyczny zawór spustowy ze sterowaniem czasowym do odprowadzania kondensatu z instalacji sprężonego powietrza - w praktyce odpowiedni do każdego rodzaju zastosowań COMBO - Automatyczne zawory spustowe (wydmuchowe) kondensatu

 • - zawór sterowany przekaźnikiem czasowym
 • - niezawodny - uniwersalny do wszelkiego rodzaju zastosowań
 • - szczególnie przydatny dla instalacji o znacznych wahaniach zużycia sprężonego powietrza.
 •     Optymalne rozwiązania w zależności od potrzeb: parametry techniczne >>>

automatyczny zawór spustowy MAGY - idealny dp montażu pzry filtrach, osuszaczach i innych elemntach instalacji sprężonego powietrza.MAGY - nowa generacja automatycznych zaworów spustowych.

Automatyczny zawór spustowy ze sterowaniem magnetycznym.

- Nie wymaga instalacji elektrycznej.

- Brak strat wydmuchu.

Idealny do zabudowy przy filtrach, odwadniaczach i osuszaczach sprężonego powietrza, oraz na odległych odcinkach instalacji sprężonego powietrza.

więcej informacji>>>

automatyczny zawór spustowy, condensate drain do usuwania kondensatu całkowicie eliminujący straty wydmuchu - wyjątkowo ekonomiczny w eksploatacji,SMART GUARD PRO - automatyczny zawór spustowy sterowany czujnikiem poziomu kondensatu.

- brak strat wydmuchu podczas odprowadzania kondensatu

- elektroniczny układ sterowania SMD na płytce drukowanej oparty na najnowszej technologii

- układ sterowania nie ma bezpośredniego kontaktu z kondensatem mogącym powodować zakłócenia.

- jeden model do każdego rodzaju zastosowań dla wydajności sprężarki do 85m3/min

więcej informacji>>>>

miejsca zabudowy drenu kondensatu - powiększ obrazek Automatyczne zawory spustowe ze sterowaniem czasowym

    Prosty w budowie niezawodny, automatyczny spust kondensatu ze sterowaniem czasowym. Zasada działania jest prosta. W określonym z góry zadanym odstępie czasu otwiera się zawór na krótki czas.
    Wadą tego rozwiązania jest fakt iż zawór będzie się otwierał i zamykał nawet wtedy gdy nie będzie zawierał wytrąconego kondensatu (np. przy wyłączonym odbiorniku sprężonego powietrza)

przykładowy automatyczny spust (dren) kondensatu ze sterowaniem czasowym     Zakresy wydajności: praktycznie pokrywa cały zakres wydajności dla sprężarek powietrza - jedno proste ekonomiczne rozwiązanie dla wszystkich zastosowań

Uwaga: Ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska wydzielonego kondensatu (ponieważ jest to odpad nie będący ściekiem!!!) ze względu na zawartość oleju nie wolno odprowadzać do kanalizacji ani gruntu. Możliwe jest to dopiero po uzdatnienie kondensatu przy pomocy separatora oleju i wody

Automatyczne zawory spustowe (dreny kondensatu) instalowane są:

 • przy filtrach sprężonego powietrza
 • przy osuszaczach sprężonego powietrza
 • przy zbiornikach kompensacyjnych sprężonego powietrza
 • bezpośrednio na dłuższych odcinkach instalacji sprężonego powietrza
 • Dane pomocne przy doborze spustu kondensatu:

 •  ciśnienie w instalacji sprężonego powietrza
 •  wydajność np.: sprężarki, filtra, osuszacza czy odbiornika energii
 •  oczekiwane napięcie zasilania
 •  warunki eksploatacji np.: temperatura poniżej zera stopni Celsjusza

HOME  KONTAKT  telefon (+48) 787 715 251; mailto:jorc@jorc.pl OERTA

mail: jorc@jorc.pl   Phone (+48) (+48) 507 538 564   KONTAKT  OFERTA   polityka prywatności