Automatyczne zawory spustowe

Ekonomiczne i niezawodne odprowadzanie kondensatu

     Sprężone powietrze jest bardzo drogim nośnikiem energii, dlatego należy go używać bardzo rozsądnie.

  •   Nieszczelności, okresowe przedmuchy generują bardzo wysokie koszty, na które składa się: koszt energii elektrycznej
  • koszty eksploatacyjne niepotrzebnie pracujących sprężarek, osuszaczy, filtrów
  • koszty pracy przeznaczonej na obsługę
   Jednocześnie w trakcie procesu wytwarzania sprężonego powietrza wytrącają się ciągle duże ilości kondensatu w poszczególnych elementach instalacji sprężonego powietrza. Kondensat w instalacji natomiast przyspiesza zużycie:
  • rurociągów i armatury
  • narzędzi i siłowników pneumatycznych
  • jest przyczyną wielu awarii, a co za tym idzie znacznych przerw produkcyjnych

   Oczywiście można stosować ręczne zawory odwadniające jest to jednak bardzo kosztowny półśrodek, ponieważ jest to proces ciągły, wymaga więc ciągłej ingerencji w celu usunięcia nagromadzonych skroplin.

zawory spustowe ze sterowaniem czasowym; Ale w tym wypadku niestety jest praktycznie niemożliwe zebranie odprowadzonego kondensatu. A ponieważ kondensat jest odpadem który nie jest ściekiem winien być poddany utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Innym sposobem jest wykorzystanie separatora.

   Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą urządzeń, które eliminują ten problem.

Dane pomocne przy doborze spustu kondensatu:

  •  ciśnienie w instalacji sprężonego powietrza
  •  wydajność np.: sprężarki, filtra, osuszacza czy odbiornika energii
  •  oczekiwane napięcie zasilania
  •  warunki eksploatacji np.: temperatura poniżej zera stopni Celsjusza

HOME  KONTAKT  telefon (+48) 787 715 251; mailto:jorc@jorc.pl OERTA

mail: jorc@jorc.pl   Phone (+48) (+48) 507 538 564   KONTAKT  OFERTA   polityka prywatności