TEC-44; automatycznych zawór wydmuchowy kondensatu ze wzmocnionym napedem, dla trudnych warunków eksploatacji,Usuwanie kondensatu mocno zabrudzonego lub w trudnych warunkach eksploatacji - studzienki, kanały itp - TEC 44

parametry techniczne:

HOME  KONTAKT  telefon (+48) 787 715 251; mailto:jorc@jorc.pl OERTA

mail: jorc@jorc.pl   Phone (+48) (+48) 507 538 564   KONTAKT  OFERTA   polityka prywatności